Ogłoszenie #6

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 89/2021 (6234)

Poz. 278986. PROTEON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA.

KRS 0000377342. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2011. [LD.XX NS-REJ.KRS/7123/21/448]

W dniu 30.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści:

Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 18.09.2020 R., REPERTORIUM A NR 9314/2020 I 26.02.2021 R., REPERTORIUM A NR 2966/2021, NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI – ZMIANA § 5.

Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 811052,90 ZŁ wpisać: 1. 844430,70 ZŁ wykreślić: 3. 8110529 wpisać: 3. 8444307 wykreślić: 5. 811052,90 ZŁ wpisać: 5. 844430,70 ZŁ

Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. N 2. 333778 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE