O nas

Proteon Pharmaceuticals S.A. z siedzibą w Łodzi
ul. Tylna 3A, 90-364 Łódź

akta rejestrowe: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 00003773342
kapitał zakładowy: 1 230 026,30 złotych (w pełni opłacony)
NIP 7282570596
REGON 100040255