Ogłoszenie #5

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 81/2021 (6226)

Poz. 244830. PROTEON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA.

KRS 0000377342. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2011. [LD.XX NS-REJ.KRS/3284/21/592]

W dniu 19.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści:

Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 766194,50 ZŁ wpisać: 1. 811052,90 ZŁ wykreślić: 3. 7661945 wpisać: 3. 8110529 wykreślić: 5. 766194,50 ZŁ wpisać: 5. 811052,90 ZŁ

Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. V 2. 326905 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. U 2. 121679 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE